ROZPIS TRÉNINGOV AIKIDA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

 

Strážske
deti pondelok 16.30 - 17.30
streda 16.30 - 17.30
dospelí pondelok 18.15 - 19.15
streda 18.15 - 19.15
Michalovce
deti utorok 15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
štvrtok 15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
dospelí utorok 17.45 - 18.45

19.00 - 20.00

SPECIAL KEIKO OD 2.KYU

štvrtok 17.45 - 18.45
 
 
Tréningy v Stražskom prebiehajú na SOŠ - Mierová ulica 727. Individuálne tréningy prebiehajú podľa dohôd v stanovených termínoch.