Idea, fakty, história

Priatelia, vitajte na stránkach profesionálneho výcvikového centra Red Dragon, ktoré vzniklo v roku 2004 ako centrum pre výcvik členov Profesionálnej sféry (členovia PZ SR, OS SR, SBS-iek, záchranári). Postupom času vznikli i tréningy pre širokú verejnosť, pre deti i dospelých, v mestách Strážske, Michalovce, Košice a Humenné.

Idea Red Dragon pri výcviku a výučbe Aikida vychádza zo základnej pravdy a síce, že napriek mnohým líniám a takzvaným štýlom, Aikido je iba jedno. Presne to, ktoré vytvoril O´Sensei Morihei Ueshiba.

Zakladateľ a šéfinštruktor Red Dragon je Peter Tomko, ktorý sa s technikami Aikida stretol prvýkrát v roku 1988. Vtedy prišiel do Strážskeho cirkus a boss a hlavný kúzelník tohto telesa odovzdal Petrovi poznatky z tohto bojového umenia, ktoré sa naučil v Indii (viď. odkaz Peter Tomko Sensei – článok s názvom “Počiatok”).

Keďže v tom čase ešte neexistovali v Československu oficiálne kluby Aikida, zdokonaľovanie techník bolo pre Petra viac ako náročné, respektíve adekvátne tej dobe. Aby sa však udržal v kondícii a naladený na filozofiu bojových umení, ešte v tomto roku sa prihlásil na Karate (dovtedy cvičil tiež, ale kvôli veku ho nechceli oficiálne zaregistrovať) a o nejaký čas neskôr na kórejské bojové umenie Taekwondo WTF, ktoré praktizoval aktívne do roku 2001 a stal sa nielen držiteľom 1.kupu (hnedý pás) ale i kvalifikovaným trénerom.

Láska k Aikidu však bola omnoho väčšia – ideológia zakladateľa O´Senseia Ueshibu o tom, že Aikido je výchovný systém, ktorý môže skutočne nastoliť svetový mier, fakt, že Aikido nemá súťaž a taktický aspekt, že techniky neodporujú sile útočníka vyburcovali Petra k tomu, že začal cestovať a navštevovať víkendové semináre pod vedením renomovaných majstrov, častokrát žijúcich žiakov zakladateľa Aikida.

V roku 1992 sa stal členom vtedajšieho klubu “Dunajplavba Bratislava” , ktorý viedli páni Sensei Štefan Kurilla a Sensei Marián Holénia. V rokoch 1994 – 1999 striedavo navštevoval tréningy v Michalovciach, Humennom Prešove a Bratislave, ktoré patrili pod vtedajšie federácie. Napriek kvalite výučby v spomínaných kluboch, zvolil si Peter cestu, ako sám vraví, plnú mystiky a dobrodružstva. Cestoval do Poľska, Rakúska, Nemecka, Rumunska, len aby sa stretol a cvičil pod vedením skutočných Shihanov ako boli Steven Seagal, Kyioyuki Terada, Toshishiro Obata, Minoru Mochizuki či Christian Tissier.

Na Slovensku absolvoval niekoľko desiatok seminárov, najčastejšie v Dojo Senseia Kurillu v Bratislave, pod vedením majstrov ako Pierre Chassang alebo Philippe Voarino. Tiež mu veľmi imponovali názory i prevedenie techník majstra Daniela Vaillanta, vtedajšieho technického komisára Českej Federácie Aikida, kvôli ktorému sa chcel takpovediac usadiť na Slovensku a cvičiť pod hlavičkou Českého a Slovenského Aikikai, ale vo chvíli rozhodovania sa dozvedel, že majster Daniel Vaillant odišiel nadobro do Francúzska.

Toto bol kľúčový moment, Peter sa rozhodol pre to, k čomu od mala smeroval – výcvik a výučba Aikida pre ozbrojené bezpečnostné zbory a príslušné orgány a podriadil tomu všetko ohľadom ďalšieho napredovania v Aikide i bojových štýloch vôbec.

Do popredia dal tvrdý drill v jednotlivých Dojo, napríklad v Poľsku a Rakúsku – Yoshinkan Aikido a Aiki ju jutsu a tiež tréningy pod vedením Senseia Stevena Seagala.

Peter mal po celý čas úžasnú podporu rodičov, tvrdý tréning bojových umení kvitoval hlavne jeho otec, JUDr. Marián Tomko, policajný funkcionár, ktorý mu od počiatku pravidelne pripomínal:

“Cvič tvrdo a poctivo, spolupracuj iba s najlepšími, aj keby si mal ísť na druhý koniec sveta, lebo raz budeš trénovať našich chlapcov aj policajtov v zahraničí.”

Celé žitie s výcvikom Budo (princípy Cesty Bojovníka) umocnil Guru, ktorého Peter stretol v roku 1996: Karol Kontúr – mystik, čarodej, Zen budhistiscký mních ale i radový robotník v závode Chemko Strážske a ako to formuluje Peter vo svojich knihách, “najbližší priateľ akého som kedy mal” (viď články “Cesta Čistého Srdca” v odkaze Peter Tomko Sensei).

Niečo z toho, čo Peter zažil so svojim guru Karolom, opísal a spísal do svojich kníh s názvom “Cesta Čistého Srdca” (2010) a “Cesta Čistého Srdca 2” (2015).

 

V rokoch 2001 až 2003 sa začína formovať prvá vážna myšlienka výcvikového centra a Peter po konzultácii so svojim otcom a mnohými ďalšími policajnými dôstojníkmi začína pracovať na koncepte praktickej sebaobrany a nazýva ju AIKIDO GOLDEN DRAGON. Ako zamestanec sbs –ky - člen zásahovej skupiny absolvuje v tých rokoch tri špeciálne školenia – Špeciálny taktický tréning pre členov SBS ochraňujúcich vyčlenené objekty MH SR.

Dozrieva po duševnej i duchovnej stránke a nechuť z toho ako sa Aikido delí na línie a štýly, má za dôsledok, že sa vzdáva oficiálne svojich stupňov listom, ktorý napísal a odoslal Doshu (dedič učenia) Moriteru Ueshibovi, najvyššej autorite svetového Aikida. Napriek tomu v roku 2008 absolvuje skúšky technickej vyspelosti v spoločenstve Zen Budhistov a členov Americkej Federácie Bojových Umení vo Washington D.C. a získava od hlavy rodiny Takeda tzv.určujúci certifikát na vytvorenie línie Aikida s názvom Traditional Morihei Ueshiba Shool a majstrovský stupeň 5.dan len a výlučne pre túto líniu.

Získava ho za:

  1. pokrok pri technikách Aikida
  2. pokrok pri aplikovaní duchovných princípov do každodenného života a za
  3. ochranu princípov, o ktorých O´Sensei Morihei Ueshiba hlásal

Paradoxne sa ocitá v pozícii a v podmienkach, proti akým roky bojoval, a pre ktoré sa vzdal technických stupňov. Výzvu ale príjma a z Red Dragon sa stáva škola, ktorá svoje poslanie definuje následovne:

Aikido Red Dragon – Traditional Morihei Ueshiba School je bojové umenie, ktoré má hlavný cieľ a síce, výchovu zrelej, vyrovnanej a celistvej osobnosti, ktorá harmonizuje so sebou samým i s okolitým svetom. Je to osobnosť, ktorá vytrváva na Ceste Aikida a svojou neustálou angažovanosťou a aktivitou napĺňa svoje životné ciele. Je to osobnosť, ktorú kniha Veľké Učenie popisuje ako človeka, čo skúma veci, má obrovskú vôľu, zdokonaľuje osobný život, šíri znalosti a usmerňuje rodinu. Jeho životaschopnosť nesmie byť nástrojom egoizmu a presadzovania seba samého na úkor iných.

Udeleniu tohto vysokého stupňa ale predchádzalo niekoľko udalosti:

V roku 2000 Peter vykonal úspešne skúšku na majstrovský stupeň 1.dan Aikida Yoshinkan (prvý stupeň čierneho pásu), kde v komisii bol čestným členom (a hosťom) veľmajster tohto bojového umenia Sensei Minoru Mochizuki. Na otázku komisára ako hodnotí priebeh skúšok, Sensei Mochizuki povedal:

“Veľmi dobré, ale je tu jeden človek, ktorý má v sebe silu zmeniť veci, o ktorých sme my, žiaci Majstra Ueshibu boli presvedčení, že sú správne.”

Gestom ruky vyzval Petra, aby sa postavil a pokračoval:
“Aikido je mladé, každý vedúci klubu si k nemu v súčasnosti pridáva čo len chce, ale ty máš v sebe oheň, ktorým spojíš iba tie správne veci a vrátiš Aikidu jeho vážnosť. Choď a pospájaj úlomky.”

Samotný Peter dnes spomína a definuje tento zážitok slovami:

“Áno, v podstate som odstránil názov Yoseikan (názov školy majstra Mochizukiho), lepšie povedané vôbec ho nepoužil a vyučujem Aikido ako kázal majster Mochizuki a pospájal to s tým čo vyučoval Sensei Steven Seagal – Aikidista musí vedieť brilantne bojovať a to proti každému bojovému štýlu, nesmie ho prekvapiť boxér, karatista, ani praktikant Wu shu. Aikido Red Dragon je teda perfektná sebaobrana.”

Ďalšou kľúčovou udalosťou bola kúpa tréningových konceptov veľmajstra boxu, vlastnoručne písané metódy tréningu kráľa tohto športu: Muhammad Ali nielenže predal Petrovi tieto koncepty, poprosil ho aj o ich ďalšie využitie a ochranu pred ich zneužitím. (viď. odkaz Peter Tomko – Sensei – Muhammad Ali). Keď toto všetko Peter opísal senseiovi Seagalovi, ten iba stroho konštatoval:

“Takže vieš, aká je tvoja úloha, sprav z toho pôdorys pre Aikido Red Dragon.”


Peter vytvoril súbor cvičení, ktoré rozdelil do troch úrovní:

  1. drill 1 pre začiatočníkov
  2. drill 2 pre pokročilých
  3. drill 3 pre držiteľov majstrovských stupňov dan

A že to má hlavu i pätu sa presvedčil v máji roku 2008 na skúškach technickej vyspelosti, kde mu aj za tento koncept, už právoplatne nazvaný AIKIDO RED DRAGON, udeľuje komisia výnimočne 5.dan Aikida a určujúci certifikát zvaný Menkyo Kaiden.

Málo kto vie, že Peter je dosť slušný boxér a kickboxér a v ringu si odskákal tri zápasy na systém full kontakt a práve aj vďaka tejto skúsenosti mohol vytvoriť účinnú sebaobranu, aká nemá na svete obdobu,a v ktorej sa jasne odzrkadľuje všetko, čím Peter prešiel a prechádza pri vlastnom tréningu Aikida (viď. video trailer na DVD “Syllabus for black belt holders”).

V roku 2007 začína spoluprácu s majstrom Aikida, ktorý je mu blízky už od čias prvej polovice deväťdesiatych rokov – Sensei Christian Tissier ho príjma ako svojho “soto deshi” (žiaka na diaľku) a po vypočutí príbehu o tom, ako v podstate nemá technické stupne Aikikai, Sensei Tissier hovorí:

“Tvojou výhodou je to, že po tom, čo si zažil a natrénoval, sa môžeš rozhodnúť, ktorý variant tej ktorej techniky ti vyhovuje. Zotrvaj na svojej ceste, lebo ako bojovník si povinný dodržať svoje sľuby a ochrániť to čo máš – Aikido Red Dragon. V mojom Dojo si vítaný a ak budeš hocikedy chcieť, povieš a preskúšam ťa podľa stanov Aikikai a rozhodnem, aký máš mať stupeň.”

Sensei Christian Tissier sa v roku 2008 stáva akýmsi mentorom výcvikového centra Red Dragon, s ktorým Peter konzultuje všetky tréningové plány i zmeny v páskovacom poriadku.

A tak sa z Red Dragon stáva miesto, kde nechceme škatuľkovať takzvané štýly Aikida, lebo Aikido je iba jedno. Dojo Red Dragon je miesto, kde je priateľ vítaný, kde sú dvere otvorené každému, kto vo svojom srdci cíti, že by sa u nás mohol zdokonaľovať v technike i v osobnom raste a zlepšiť si tak každodenný život.

Ako hovorí Sensei Peter Tomko:

“Žiadne Aikikai, Yoshinkan, Iwama Ryu..., zabudnite na to, je len Aikido, ktoré vytvoril O´Sensei Morihei Ueshiba. A vždy je všetko o ľuďoch, nie o inštitúcii, pod ktorú sa skrývajú. Avšak ako Strážca tradičných hodnôt, o ktorých O´Sensei hlásal, mám povinnosť a cítim to tak vo svojom srdci, že najvyššou autoritou je pre mňa Doshu (dedič učenia – v súčasnosti vnuk zakladateľa Aikida Moriteru Ueshiba) a s ním budem konzultovať každé vážnejšie rozhodnutie ohľadom výučby Aikida v našom centre RED DRAGON.”